Algemene Informatie

Algemene informatie

“belangrijk om te weten”

Wat doet No Kidding Zorg?

No Kidding Zorg biedt een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Maatschappelijke Dienstverlening. Het NKZ is landelijk actief.

Krachtgericht werken

Het NKZ kiest voor krachtgericht werken. Krachtgericht werken betekent dat jouw eigen kracht en keuzes als vertrekpunt worden genomen in jouw begeleiding. Samen met je begeleider ga je op zoek naar hulpbronnen. Hierdoor geef jij je leven weer invulling op een manier die bij jou past.

Huisregels en afspraken

Om iedereen zo goed als mogelijk te kunnen helpen zijn er goede afspraken nodig. Het NKZ heeft daarom een paar algemene huisregels binnen alle locaties. Naast deze huisregels kunnen er ook nog locatie specifieke regels gelden. Deze huisregels kun je op elke locatie bekijken.

Verwerking persoonsgegevens

Op het moment dat jij gebruik maakt van de diensten van het NKZ, legt het NKZ een dossier aan. In dit dossier staan jouw persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens worden beschermd doordat wij ons houden aan de wettelijke voorschriften hierover. Welke gegevens er worden geregistreerd en wie deze kan inzien is geregeld in het Reglement Verwerking Persoonsgegevens. Dit reglement ligt ter inzage op elke NKZ locatie.

Privacyrechten

De privacyrechten van jou als cliënt komen voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien. Als je vindt dat er gegevens in het dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kan je bij jouw begeleider een schriftelijk verzoek zoek om de gegevens aan te passen of te laten verwijderen. Het verzoekformulier privacyrechten kun je hier downloaden.

 

Je begeleider of zijn/haar leidinggevende laten je dan binnen vier weken nadat je het formulier hebt ingediend, weten of de gegevens kunnen worden aangepast. Als jullie het samen niet eens worden over de juistheid van de gegevens, wordt van beide partijen de visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het NKZ hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voor meer informatie over de meldcode. klik dan hier voor de website van de rijksoverheid.

Wij ontzorgen

Wij ontzorgen

Wij ontzorgen

Wij ontzorgen

Wij ontzorgen