Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

“Kennis door ervaring”

Bij iedere (pijnlijke) levenservaring komt ervaringskennis mee. Bij ‘No Kidding Zorg’ maken wij gebruik van deze kennis. Zo kunnen wij ons bij de ondersteuning van cliënten beter inleven in hun situatie en dus ook in hun herstel.

Ervaringskennis is onmisbaar

Ervaringskennis is onmisbaar en vormt een waardevolle aanvulling op de kennis uit de wetenschap en de praktijk. Daarom gebruiken wij deze kennis ook bij het maken van trajecten, zorgplannen en beleidsvorming.