Inclusie

Inclusie

“meedoen en erbij horen”

‘No Kidding Zorg’ wil een organisatie zijn waar medewerkers en deelnemers zich gewaardeerd, gerespecteerd en thuis voelen. Een diverse werknemersgroep wordt gezien als randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg.

Wij zijn een jonge organisatie die wil leren hoe wij nog sterker kunnen worden. Medewerkers kunnen hieraan bijdragen, door van gedachten te wisselen vanuit hun identiteit, levensstijl en oriëntatie. Als werkgever willen wij daar genoeg ruimte voor bieden, zodat wij gezamenlijk een organisatie neerzetten waar iedereen graag aan de slag gaat, wat je achtergrond ook is.