Missie en Visie

Missie en Visie

“Samen werken aan een sterke samenleving”

Missie.

Samenwerken aan een sterke samenleving.

No Kidding zorg is er voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die, om welke reden dan ook, vanuit een kwetsbare positie zelf inhoud en richting aan hun leven willen geven, kunnen op ons rekenen. Wij begeleiden met een krachtgerichte benadering en richten ons op een deelname aan de maatschappij voor iedereen. Per situatie zullen wij alle mogelijkheden bekijken en daar de begeleiding vorm mee geven. Voor iedereen zorgen wij voor maatwerk zodat wij met onze expertise en inzet kunnen bijdragen aan een leefbare en betrokken samenleving.

Wij ontzorgen

Wij ontzorgen

Wij ontzorgen

Wij ontzorgen

Wij ontzorgen

Visie

Zorg gaat verder dan zorg verlenen/bouwen aan de zorgverlening.

De ideale samenleving heeft voor iedereen een plek in de maatschappij waar zijn of haar potentie maximaal tot uiting kan komen. Dit beeld vormt onze zorgvisie waarmee wij een bijdrage aan de maatschappij willen leveren. Dit willen wij doen door kwaliteitszorg  te leveren.

 

 

Wij kijken naar de persoon achter de mens

Voor ‘No Kidding Zorg’ hangen de fysieke, de mentale en de sociale staat van mensen onderling samen. Ze vormen daardoor één geheel. Zo kijken wij naar cliënten, medewerkers én naar de maatschappij en hoe wij daarin kunnen leven en werken. De mens is een sociaal wezen en daarom geven we dagelijks aandacht aan inclusie en participatie: een waardig leven, meedoen en deelnemen aan de maatschappij.

 

We gaan uit van de eigen kracht en herstelvermogen van de mensen

Herstel betekent dat iemand, ondanks zijn/haar kwetsbaarheid, een zo goed mogelijk leven leidt en nieuwe zingeving ontdekt. Het gaat om persoonlijke processen, van mensen die proberen hun leven weer op te pakken. Op basis van hun eigen kracht, krijgen mensen hoop, een positief zelfbeeld en de regie over hun leven terug. Persoonlijk contact in een maatschappelijke omgeving helpt daarbij, net als het geloof in hun eigen kracht en mogelijkheden. De ‘samen meer mogelijk’-benadering van No Kidding sluit hierop aan.

 

We hebben een integrale benadering in ons werk

Vanuit het perspectief van positieve gezondheid krijgen alle leefgebieden aandacht bij ‘No Kidding Zorg’. Die verschillende aspecten zien wij als onderdelen van één geheel. Onderdelen die elkaar beïnvloeden. Het versterkt de veerkracht die mensen hebben om hiermee om te gaan en het vergroot de kwaliteit van leven. Om dat te bereiken zetten we onze krachtmethodiek, professionaliteit, creativiteit en aanvullende interventies in.