Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

“Wat kan er wel”

Het bieden van zorg- en hulpverlening is de primaire functie van ‘No Kidding Zorg’. Wij doen dat volgens onze zorgvisie waarin wij de principes van positieve gezondheid omarmen.

Positieve gezondheid betekent dat wij uitgaan van wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat er niet meer kan.

Gezondheid is meer dan de aan- of afwezigheid van een ziekte. Gezondheid gaat ook over het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk regie over hun leven en dag invulling te hebben.