Wij zijn op zoek naar zorgmedewerkers en beveiligers! Neem voor meer informatie contact op.
No Kidding Zorg ontzorgt

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijk opvang / beschermd wonen

No Kidding Zorg biedt maatschappelijk opvang aan alleenstaande volwassenen die naast ondersteuning ook een woon- of verblijfsplaats nodig hebben. Hun problematiek en achtergrond varieert en is gerelateerd aan psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Bij deze doelgroep kan daarnaast ook sprake zijn van een verslaving, somatische kwetsbaarheid of een licht verstandelijke beperking. Onze dienstverlening bestaat uit kortdurende nacht- en noodopvang, 24-uursvoorzieningen, groepswoningen en zelfstandig wonen trajecten.

Winteropvang

Van 1 december tot 1 april staan gemeenten voor een grote uitdaging. Er moet een winteropvang voor dak- en thuislozen georganiseerd zijn. Het beleid per gemeente is erg verschillend. De ene opent voor 4 maanden de deuren en maakt het verschil tussen winterkoudeopvang (WKO) en winterkouderegeling (WKR) en de andere gemeente kiest ervoor om alleen open te gaan bij gevoelstemperaturen onder nul. De GGD is sturend in wanneer de voorziening open gaat. Dit geeft vaak logistieke problemen, het op- en afschalen van personeel en beveiliging, het eten en de informatievoorziening naar de doelgroep. No Kidding Zorg  weet precies wat dit inhoudt en kan voor de gemeente hier veel in betekenen.

24-uurs opvang voor niet rechthebbende

No Kidding Zorg is betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van een project waarbij cliënten die geen recht hebben op reguliere opvang, maar wel al lang in Nederland verblijven. Het ging hier om cliënten met verslavings- en psychiatrische problematiek. Wij hebben met diverse partijen een samenwerking opgezet die deze cliënten begeleid naar nieuw perspectief op het gebied van dagbesteding, wonen en omgaan met de psychische of verslavingsproblemen die er zijn. Daarnaast was de begeleiding gericht op eventueel terugkeer naar het land van herkomst. De verblijfsduur bedroeg 3 maanden met een mogelijkheid tot verlenging. Dit project was vooral gericht om overlast op straat te verminderen, de problematiek in kaart te brengen en de kwetsbare cliënt een kans te bieden op herstel.

Respijthuis

In een respijthuis kun je korte periode logeren om tot jezelf komen. Het is een gastvrije plaats waar je jezelf kunt zijn en even bij kunt komen. Heb je psychische problemen of met impactvolle ervaringen te maken, zoals burn-out, relatieproblemen, verlies of problemen op het werk? Dan kan je in het respijthuis tot rust komen en werken aan je herstel. Ben je als gemeente opzoek naar deze zeer specialistische opvang? No Kidding Zorg heeft ruime ervaring op dit gebied.

Opvang slachtoffers huiselijk geweld

Hoewel er weinig over wordt gesproken zijn veel mensen thuis niet veilig. Ieder jaar zijn meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig en regelmatig huiselijk geweld. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Er is vaak sprake van een ‘spiraal’ van geweld (het begint bij een klap, het geweld wordt steeds erger) waarbij het geweld vaak vele jaren voortduurt voordat een van de betrokkenen aan de bel trekt. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld voelen vaak schaamte en zijn bang om erover te praten.

Huiselijk geweld kent verschillende vormen: (ex)partnergeweld, kindermishandeling, geweld tegen ouders, seksueel geweld, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Geweld kan zijn: lichamelijk geweld (slaan, schoppen); belemmering van de vrijheid of ontwikkeling (opsluiten, geen contact toestaan met familie, niet naar school mogen); geestelijk geweld (vernederen, schelden) of seksueel geweld. Het hinderlijk volgen, bespioneren en in de gaten houden, ook wel stalking genoemd, is ook een vorm van huiselijk geweld. No Kidding Zorg heeft de kennis en kunde in huis om dit soort opvangplekken te creëren en te begeleiden.

Wil je met ons een samenwerking aangaan of ben je benieuwd naar de mogelijkheden op dit gebied? Neem dan contact met ons op!

Andere diensten

Zorgbellen

Even met No Kidding Zorg bellen, wij staan dag en nacht voor jou klaar!

Zorgbellen

Even met No Kidding Zorg bellen, wij staan dag en nacht voor jou klaar!

Professionalisering als hulpverlener

Wij maken leren leuk! Door middel van ons intern cursusaanbod houd je jouw professionaliteit op peil.

Professionalisering als hulpverlener

Wij maken leren leuk! Door middel van ons intern cursusaanbod houd je jouw professionaliteit op peil.

Ambulante hulpverlening

Wij ontzorgen door gewoon bij je langs te komen. Wij zien je graag bij jou thuis op de bank!

Ambulante hulpverlening

Wij ontzorgen door gewoon bij je langs te komen. Wij zien je graag bij jou thuis op de bank!

Nachtbeheer

Veiligheid in en rondom het pand 's nachts waarborgen, dat is waar nachtbeheer jou in kan ontzorgen!

Nachtbeheer

Veiligheid in en rondom het pand 's nachts waarborgen, dat is waar nachtbeheer jou in kan ontzorgen!

(Crisis) Noodopvanglocaties

Op de opvanglocaties bieden wij betrouwbare oplossingen voor veilige opvang en ondersteuning bij crisissituaties. Wij zorgen voor de benodigde voorzieningen en professionele begeleiding.

(Crisis) Noodopvanglocaties

Op de opvanglocaties bieden wij betrouwbare oplossingen voor veilige opvang en ondersteuning bij crisissituaties. Wij zorgen voor de benodigde voorzieningen en professionele begeleiding.

Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op!

Over No Kidding Zorg

We bieden hulp aan gemeentes en ondersteunen mensen die opvang nodig hebben. Samen zorgen we voor een veilige omgeving en de juiste begeleiding.