Wij zijn op zoek naar zorgmedewerkers en beveiligers! Neem voor meer informatie contact op.
No Kidding Zorg ontzorgt

Zorgbellen

Zorgbellen is een unieke dienstverlening van No Kidding Zorg

Voor wie is Zorgbellen bedoeld?

Wij kunnen samenwerken met alle zorginstellingen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, ouderenzorg, opvanglocaties, woonvoorzieningen, begeleid wonen trajecten en  jeugdinstellingen.

Binnen deze organisaties kunnen zowel cliënten als medewerkers gebruik maken van onze diensten. Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van de ondersteuning die wij bieden als zij die nodig hebben of als zij advies willen inwinnen.

Daarnaast staan wij ook klaar voor particulieren bedrijven die in aanraking komen met kwetsbare doelgroepen. Zoals beveiligingsbedrijven en particuliere alarmcentrales. Zo kunnen wij ook met uw beveiligers uitrijden of ter plaatse ondersteunen wanneer zij behoefte hebben aan zorgondersteuning.

De contractuele afspraken worden gemaakt met de zorginstelling of particulier bedrijf. Er wordt een pakket aan diensten samengesteld die exact aansluit bij de wensen van de afnemer.

Hiervoor bieden wij verschillende abonnementsvormen aan. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

Doelgroepen

Gebruikers van Zorgbellen zijn veelal mensen die (begeleid) zelfstandig wonen. Deze mensen maken gebruik van begeleiding,  ambulante begeleiding of waakvlam begeleiding.

Ook ondersteunen wij mensen die wonen binnen een zorginstelling, waar niet de gehele dag en/of nacht begeleiding aanwezig is. Zorgbellen maakt het mogelijk dat er altijd begeleiding voor handen is. Het ontstaan van een hulpvraag komt dus nooit meer ongelegen.

De zelfredzaamheid wordt vergroot en escalaties kunnen vaker worden voorkomen. Dit zorgt voor rust en zelfvertrouwen bij de abonnee. Is er toch een situatie die hulp ter plekke vraagt? Dan regelen wij dat! Zo kunnen wij samen kwaliteit zorg leveren op de meest efficiënte manier.

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben soms moeite om zich staande te houden in het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging waarbij vragen kunnen ontstaan. Het uitstellen van een vraag is voor hen vaak ondenkbaar.  Door inzet van Zorgbellen hoeven zij deze vragen niet uit te stellen. Als zij iets niet begrijpen of als het even niet goed gaat, dan kunnen zij meteen bellen. Dag en nacht. Onze begeleiders luisteren en denken mee over de mogelijkheden om de abonnee verder te helpen. Hierdoor kunnen frustraties worden voorkomen en groeit het zelf­vertrouwen en dus de zelfredzaamheid van de abonnee. Het geeft hen rust om te weten dat er altijd een hulplijn beschikbaar is.

Mensen met psychische problemen

Psychische problemen hebben een grote invloed zijn op het dagelijks leven.  Het leven wordt is voor hen,  en daarmee hun directe omgeving, moeilijker. Hierbij gaat het niet altijd over het oplossen van een probleem, maar kan ook een luisterend oor of een frisse blik al heel veel hulp bieden.

Zorgbellen ondersteunt de abonnees in alles waar zij in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn om het huishouden te organiseren, een dag- en nachtritme aan te houden of om werk te vinden. Hier hulp bij vragen word vaak bemoeilijkt door schaamte. Onze begeleiders kunnen de abonnee hierover adviseren, tips geven of de weg wijzen naar de voorliggende voorzieningen om deze problemen toch aan te pakken. Doordat de begeleiders van Zorgbellen wat meer op afstand staan van de abonnee maakt dat de drempel vaak lager een onderwerp aan te snijden welke gebukt gaat onder schaamte.

Pas als de abonnee begeleiding krijgt op alle leefgebieden waar deze nodig zijn, hebben zij de ruimte in huis, hart en hoofd om regie over hun eigen leven te nemen.

Mensen met een verslaving

Zorgbellen ondersteunt bij het overwinnen van een verslaving.  Hierbij kan je denken aan: overmatig gebruik van alcohol of drugs, maar ook een  gok-­, seks-­, eet-­ of gameverslaving.

Wij kunnen de zucht niet wegnemen, maar wel klaarstaan op moeilijke momenten door het bieden van een luisterend oor of het zijn van een klankboord. In gesprek met de abonnee kunnen wij proberen de aanleiding voor de zucht te achterhalen en bedenken wat er nodig is om niet toe te geven aan de behoefte. Hiermee ondersteunen wij waar nodig om grip te krijgen op een verslaving.  Dit kan een goede  aanvulling zijn op gespecialiseerde verslavingszorg.

Mensen met een dak- en thuislozen problematiek

Bijna alle dak- en thuislozen hebben fysieke, psychische problemen en ernstige beperkingen in het sociaal-maatschappelijk functioneren. Dit gaat in veel gevallen gepaard met een verslaving en komen dak- en thuislozen vaker in aanraking met politie en justitie. Al deze problemen komen dan nog naast de stress van het niet weten of je die avond ergens warm kan slapen of als je je onveilig voelt op straat. Voor deze mensen zou een lokaal contact punt met Zorgbellen een uitkomst kunnen bieden voor het ad hoc verkrijgen van hulp of een luisterend oor. Zorgbellen kan de abonnee mogelijk de weg wijzen in het  vinden van de juiste hulp.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Als iemand hersenletsel oploopt dan verandert het leven van het ene op het andere moment compleet. Dat geldt niet alleen voor diegene zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. De momenten dat iemand het even niet meer ziet zitten, vragen heeft of gewoon even zijn of haar hart wil luchten komen altijd ongepland. Zorgbellen staat ook voor deze groep altijd klaar. Wij helpen de abonnee, zijn of haar naasten en eventueel ook de mantelzorger om met deze veranderingen om te gaan.

We vinden het belangrijk om samen met hen te kijken naar wat iemand nog wél kan, hoe problemen opgelost kunnen worden en ondersteunen wij hen om zoveel mogelijk deel te nemen in de maatschappij en aan het ‘gewone’ dagelijkse leven.

Mensen met dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. Dit zijn allen ziektes die de hersenen aantasten en zorgen van een geleidelijke achteruitgang van iemand zijn geestelijke gezondheid.  Hierdoor raakt de iemand de grip op zijn leven kwijt; vaardigheden gaan verloren, initiatief neemt af en de eigen innerlijke belevingswereld wordt steeds belangrijker. Naar hen luisteren wij, stellen hem of haar gerust en gaan we vereenzaming tegen. Ook voor eventuele gezinsleden of partner van de abonnee zijn wij bereikbaar voor advies en een luisterend oor.

Wij kunnen ondersteunend zijn in het signaleren van mogelijk gevaarlijke situaties en hier op anticiperen.

Ouderenzorg /vereenzaming

Oud worden is niet moeilijk, oud zijn wel. Daarom kennen wij vele vormen van zorg om de ouderen in onze samenleving zo lang mogelijk veilig en gezond te houden. Naast de specialisten die vaak zorg dragen voor deze groep mensen zijn er ook huishoudelijke hulp en thuiszorg vaak aanwezig in het leven van onze ouderen. Helaas wordt steeds duidelijker dat er nog een groot probleem bestaat voor deze mensen, vereenzaming. Door gebrek aan tijd en budget kunnen de betrokken zorgverleners naast de zorg waar zij voor komen, geen tijd nemen om een luisterend oor te bieden of wat extra aandacht te geven aan de oudere in kwestie. Zorgbellen kan die tijd en aandacht wel bieden door middel van een gesprek te voeren of eventueel samen met de abonnee te bedenken wat nog meer passende manieren zijn om eenzaamheid tegen te gaan en onder de mensen te komen.

Partners, familie en mantelzorgers (en iedereen die wij vergeten maar betrokken zijn).

Naast alle mensen uit de voorgenoemde doelgroepen, staan hun naasten. Deze mensen worden ook getroffen door het leed of de problematiek van een geliefde, familielid of kennis. Zij helpen waar en hoe zij kunnen, maar worden vaak ook in het diepe gegooid zonder enige kennis of opleiding van de problematiek, en hebben niet alleen te maken met de emoties van de persoon in kwestie, maar hebben ook te maken met hun eigen emoties. Dat is een stukje waar helaas vaak te weinig tijd en aandacht voor is. Door middel van ondersteuning te bieden aan deze groep mensen, houden zij meer eigen kracht over om zorg te dragen voor de persoon die zij zorg bieden.

Andere diensten

Professionalisering als hulpverlener

Wij maken leren leuk! Door middel van ons intern cursusaanbod houd je jouw professionaliteit op peil.

Professionalisering als hulpverlener

Wij maken leren leuk! Door middel van ons intern cursusaanbod houd je jouw professionaliteit op peil.

Ambulante hulpverlening

Wij ontzorgen door gewoon bij je langs te komen. Wij zien je graag bij jou thuis op de bank!

Ambulante hulpverlening

Wij ontzorgen door gewoon bij je langs te komen. Wij zien je graag bij jou thuis op de bank!

Maatschappelijke opvang

Met onze ruime ervaring en kennis kunnen wij ondersteunen en ontzorgen op het brede gebied maatschappelijke opvang.

Maatschappelijke opvang

Met onze ruime ervaring en kennis kunnen wij ondersteunen en ontzorgen op het brede gebied maatschappelijke opvang.

Nachtbeheer

Veiligheid in en rondom het pand 's nachts waarborgen, dat is waar nachtbeheer jou in kan ontzorgen!

Nachtbeheer

Veiligheid in en rondom het pand 's nachts waarborgen, dat is waar nachtbeheer jou in kan ontzorgen!

(Crisis) Noodopvanglocaties

Op de opvanglocaties bieden wij betrouwbare oplossingen voor veilige opvang en ondersteuning bij crisissituaties. Wij zorgen voor de benodigde voorzieningen en professionele begeleiding.

(Crisis) Noodopvanglocaties

Op de opvanglocaties bieden wij betrouwbare oplossingen voor veilige opvang en ondersteuning bij crisissituaties. Wij zorgen voor de benodigde voorzieningen en professionele begeleiding.

Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op!

Over No Kidding Zorg

We bieden hulp aan gemeentes en ondersteunen mensen die opvang nodig hebben. Samen zorgen we voor een veilige omgeving en de juiste begeleiding.