Wij zijn op zoek naar zorgmedewerkers en beveiligers! Neem voor meer informatie contact op.

No Kidding Zorg verzorgd nachtbeheer voor gemeente Leidschendam-Voorburg

Crisisnoodopvang 75 asielzoekers in Sporthal Kastelenring

15 juni 2022,

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Veiligheidsregio verzorgt gemeente Leidschendam-Voorburg van 29 juni tot 12 juli de crisisnoodopvang voor 75 asielzoekers. Hiervoor wordt de sporthal aan de Kastelenring ingericht.

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft, net als andere Veiligheidsregio’s, de opdracht gekregen om op korte termijn crisisnoodopvang te realiseren voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het opvangcentrum van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Ter Apel. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om van 29 juni tot 12 juli aanstaande 75 asielzoekers op te vangen in de sporthal aan de Kastelenring in Leidschendam. Deze locatie kan, mede door de medewerking van voetbalverenigingen RKAVV en SEV, op korte termijn gereed gemaakt worden voor crisisnoodopvang.

De gemeente organiseert samen met het COA een informatieavond voor omwonenden op woensdag 22 juni. Hiervoor wordt op korte termijn een uitnodiging aan de betrokken inwoners, ondernemers en organisaties verstuurd.

In totaal vangt de Veiligheidsregio Haaglanden 150 mensen op; naast Leidschendam-Voorburg realiseert gemeente Den Haag 75 noodopvangplekken in het Teleport hotel aan de Binckhorstlaan 131. Dit hotel is tot en met december 2022 eigenlijk volledig afgehuurd voor de acute opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Door de beschikbare extra langdurige opvangplekken in het Koninklijke Conservatorium en de uitstroom uit de acute opvang is het mogelijk om deze locatie voor twee weken beschikbaar te stellen voor de crisisnoodopvang. Daarna wordt het Teleport Hotel weer ingezet voor de acute opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Burgemeester Bijl: “Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft via het Veiligheidsberaad een dringende oproep gedaan om tijdelijk hulp te bieden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet aan waardoor er vaak geen slaapplaatsen meer beschikbaar zijn. Door gedurende twee weken noodopvang aan te bieden, dragen we bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten. Vanuit gemeente Leidschendam-Voorburg zullen we goed monitoren hoe de opvang verloopt.”

Op 31 mei heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een beroep gedaan op het Veiligheidsberaad en alle 25 Veiligheidsregio’s om in de periode van 1 juni 2022 tot en met 24 augustus 2022 om toerbeurten 600 opvangplekken te realiseren voor de Crisisnoodopvang. Steeds verzorgen vier regio’s gezamenlijk voor twee weken 600 opvangplekken, 150 per veiligheidsregio. De gemeentes regelen de algemene randvoorwaarden zoals de locatie, de beveiliging en de catering (bed, bad, brood). Het COA financiert deze opvang en voorziet in ‘specialistische’ zorg en ondersteuning (medische zorg, tolken, asielprocedure etc.). Het COA verzorgt daarnaast de standaard gezondheidscheck bij alle asielzoekers, met onder meer een tuberculose-onderzoek en een coronatest.

bron: het krantje online

Meer nieuws

Nieuws
Praatje maken; Kom gezellig langs! OPVANG KIJKDUIN
Blog
Eerste weken in Kijkduin.